บ้านสิม จ.ศรีสะเกษ

Posted on ธันวาคม 21, 2021 / 110

ศรีสะเกษ เปิดบ้านสิมแหล่งผลิตผ้าไหมคุณภาพเยี่ยม พรมเช็ดเท้าและกระถางยางรถยนต์ สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 61  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บ้านสิม หมู่ 8  ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  นายกล้าหาญ  เพ็ญพักตร์  ปลัดอาวุโส อ.อุทุมพรพิสัย  ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยา  บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย  ให้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.อุทุมพรพิสัย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และชาวบ้านสิมทุกคนร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดตกแต่งปรับปรุงหมู่บ้านให้สะอาดสวยงาม การจัดจำหน่ายสินค้าโอท๊อป  การจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ การจำหน่ายผ้าไหมคุณภาพเยี่ยมฝีมือชาวบ้านสิม  โฮมสเตย์ การสาธิตทำกระถางจากยางรถยนต์  การทำพรมเช็ดเท้า การจัดทำจุดเช็คอิน และแลนด์มาร์ค  มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้านสิมอย่างสวยงาม  โดยมี นายนนทวัฒน์  โพธิ์ขาว พัฒนาการ อ.อุทุมพรพิสัย  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร.กัลยาณี  ธรรมจารรีย์  ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการ ชาวบ้านสิม ทุกคนให้การต้อนรับ


Listing Type : บ้านสิม
Opening Hours
  • Monday :Closed
  • Tuesday :Closed
  • Wednesday :Closed
  • Thursday :Closed
  • Friday :Closed
  • Saturday :Closed
  • Sunday :Closed

ศรีสะเกษ เปิดบ้านสิมแหล่งผลิตผ้าไหมคุณภาพเยี่ยม พรมเช็ดเท้าและกระถางยางรถยนต์ สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 61  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บ้านสิม หมู่ 8  ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  นายกล้าหาญ  เพ็ญพักตร์  ปลัดอาวุโส อ.อุทุมพรพิสัย  ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยา  บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย  ให้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.อุทุมพรพิสัย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และชาวบ้านสิมทุกคนร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดตกแต่งปรับปรุงหมู่บ้านให้สะอาดสวยงาม การจัดจำหน่ายสินค้าโอท๊อป  การจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ การจำหน่ายผ้าไหมคุณภาพเยี่ยมฝีมือชาวบ้านสิม  โฮมสเตย์ การสาธิตทำกระถางจากยางรถยนต์  การทำพรมเช็ดเท้า การจัดทำจุดเช็คอิน และแลนด์มาร์ค  มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้านสิมอย่างสวยงาม  โดยมี นายนนทวัฒน์  โพธิ์ขาว พัฒนาการ อ.อุทุมพรพิสัย  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร.กัลยาณี  ธรรมจารรีย์  ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการ ชาวบ้านสิม ทุกคนให้การต้อนรับ

Reviews
5
Total Score 2 REVIEWS
point:
Leave a review
point: