บ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์

Posted on ธันวาคม 26, 2021 / 221

สัมผัสท้องทุ่งนา “บ้านสวายสอ” ดู “นกกระเรียนพันธุ์ไทย”

การเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของบ้านสวายสอ หมู่ 7 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างตลาดชุมชน ดึงคนเข้ามาหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้านชุมชนในการจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวรวมทั้ง เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งทำให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล

โดยภายในงาน มีกิจกรรมการชมแหล่งที่อยู่อาศัยของ นกกระเรียนพันธุ์ไทย หรือ ชาวบ้านเรียกว่า นกเขียน เป็นนกที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นนกรักเดียวใจเดียว ใครพบเจอ จะมีโชคดี โดยองค์กรสวนสัตว์ทำโครงการมาปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย และในปี 2559 นกกระเรียนพันธุ์ไทย ได้ออกลูกเป็นรังแรกของประเทศ ที่ออกไข่ได้เองตามธรรมชาติ และหมู่บ้านได้มีการทำนาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์และช่วยดูแลนกกระเรียนพันธุ์ไทยอีกทางหนึ่ง

เยี่ยมชมหมู่บ้าน การทอผ้าพื้นบ้าน ทอเสื่อกก จักสาน การทำขนมไทย แปลงนาสาธิต โดมปลูกผักอินทรีย์ และกลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ในชุมชน อาทิ ข้าวอินทรีย์ ผ้าทอมือพื้นบ้าน กระปุกออมสินจากไม้ไผ่ เสื่อปูนั่งกันยุง เครื่องจักสาน พร้อมมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น จัดแสดง และจำหน่ายสินค้าของชุมชน ให้กับผู้มาร่วมงานและประชาชนทั่วไป ได้เลือกซื้อเป็นของฝากที่ระลึกด้วย


Listing Type : สวายสอ
Opening Hours
  • Monday :Closed
  • Tuesday :Closed
  • Wednesday :Closed
  • Thursday :Closed
  • Friday :Closed
  • Saturday :Closed
  • Sunday :Closed

สัมผัสท้องทุ่งนา “บ้านสวายสอ” ดู “นกกระเรียนพันธุ์ไทย”

การเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของบ้านสวายสอ หมู่ 7 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างตลาดชุมชน ดึงคนเข้ามาหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้านชุมชนในการจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวรวมทั้ง เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งทำให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล

โดยภายในงาน มีกิจกรรมการชมแหล่งที่อยู่อาศัยของ นกกระเรียนพันธุ์ไทย หรือ ชาวบ้านเรียกว่า นกเขียน เป็นนกที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นนกรักเดียวใจเดียว ใครพบเจอ จะมีโชคดี โดยองค์กรสวนสัตว์ทำโครงการมาปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย และในปี 2559 นกกระเรียนพันธุ์ไทย ได้ออกลูกเป็นรังแรกของประเทศ ที่ออกไข่ได้เองตามธรรมชาติ และหมู่บ้านได้มีการทำนาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์และช่วยดูแลนกกระเรียนพันธุ์ไทยอีกทางหนึ่ง

เยี่ยมชมหมู่บ้าน การทอผ้าพื้นบ้าน ทอเสื่อกก จักสาน การทำขนมไทย แปลงนาสาธิต โดมปลูกผักอินทรีย์ และกลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ในชุมชน อาทิ ข้าวอินทรีย์ ผ้าทอมือพื้นบ้าน กระปุกออมสินจากไม้ไผ่ เสื่อปูนั่งกันยุง เครื่องจักสาน พร้อมมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น จัดแสดง และจำหน่ายสินค้าของชุมชน ให้กับผู้มาร่วมงานและประชาชนทั่วไป ได้เลือกซื้อเป็นของฝากที่ระลึกด้วย

Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
point: