Uncategorized

Elementor #10218

พช. ยกครัวชุมชนเสิร์ฟประสบการณ์เชฟเทเบิลสุดเอ็กซ์คลูซีฟใจกลางกรุง

  พช. ยกครัวชุมชนเสิร์ฟประสบการณ์เชฟเทเบิลสุดเอ็กซ์คลูซีฟใจกลางกรุง

 

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ โลเคิล อร่อย จัดดินเนอร์เมนูอาหารจากครัวชุมชน ชวนนักชิมลิ้มรสประสบการณ์การรับประทานอาหารชุมชนสุดเอ็กซ์คลูซีฟในรูปแบบ “เชฟเทเบิลชุมชน (Local chef’s table)” พร้อมเสิร์ฟเมนูจานพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นใหม่จากสูตรต้นตำรับและวัตถุดิบของ 5 ชุมชนที่นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการยกระดับเมนูอาหารชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองตาจ่า จ.สมุทรสงคราม, ชุมชนบ้านโคกเมือง จ. บุรีรัมย์ ,ชุมชนบ้านดอนใน จ.เพชรบุรี, ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ จ. นครราชสีมา, และ ชุมชนบ้านหาดสองแคว จ. อุตรดิตถ์ โดยทั้ง 5 ชุมชนนี้ได้รับการคัดเลือกจาก 20 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบองค์รวมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพชุมชนให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID – 19) โดยกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในโครงการดังกล่าว ประกอบไปด้วย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน การปรับภูมิทัศน์ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและงานฝีมือของชุมชนพร้อมส่งเสริมการทำการตลาดให้แก่ชุมชน ซึ่งการยกระดับเมนูอาหารชุมชนและจัดดินเนอร์ เชฟเทเบิลชุมชน (Local chef’s table) ในครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาภายใต้โครงการฯ นี้เช่นกัน 

 

อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดดินเนอร์ในครั้งนี้คือ เมนูจานพิเศษจากทั้ง 5 ชุมชนยังได้เชฟหนุ่มไฟแรงดีกรี TikToker ชื่อดังอย่าง เชฟอิน ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ มาร่วมประกบเชฟจากชุมชนช่วยเสริม เติม แต่งเมนูอาหารชุมชนสูตรดั่งเดิมสู่ เมนูอาหารฟิวชั่น (Fusion menu)  พร้อมนำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารในรูปแบบ Fine dining ที่มีเชฟจากชุมชนออกมาถ่ายทอดเรื่องราวความน่าสนใจของชุมชนผ่านทุกๆ เมนูอาหารที่เสิร์ฟให้ผู้รับประทานอาหารได้สัมผัสรสชาติอาหารจานพิเศษไปพร้อมกับการดื่มด่ำบรรยากาศอันอบอุ่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีของชุมชนไทยเสมือนว่าได้ไปนั่งรับประทานอาหารในชุมชนเลยทีเดียว โดยดินเนอร์ทั้ง 5 ชุมชนจะจัดขึ้นที่ร้าน In de table ซอยอินทามระ 3 กรุงเทพฯ 

 

วันที่ 6 พ.ค. 2565 

Chef’s table ชุมชนบ้านคลองตาจ่า จ.สมุทรสงคราม

 

วันที่ 11 พ.ค. 2565 

Chef’s table ชุมชนบ้านโคกเมือง จ. บุรีรัมย์

 

วันที่ 18 พ.ค. 2565

Chef’s table ชุมชนบ้านดอนใน จ.เพชรบุรี 

 

วันที่ 19 พ.ค. 2565

Chef’s table ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ จ. นครราชสีมา

 

วันที่ 22 พ.ค. 2565

Chef’s table ชุมชนบ้านหาดสองแคว จ. อุตรดิตถ์ 

 

วันละ 2 รอบ รอบละ 10 ที่นั่ง

เวลา 17:30 น. -19:30 น. 

เวลา  20:00 น. -22:00 น.

 

สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ทาง 080-2785792

 

May 10, 2022No comments
Inspector General Department of Community Development Follow up

🔷ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนงานการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ⏰วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 08.30 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมตรวจติดตามการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมรับการตรวจติดตาม รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน และรายผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามและสนับสนุนงานในครั้งนี้มีประเด็นกำชับและหารือที่สำคัญ ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน 2. การส่งเสริมกิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุกและการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 3. การติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการทอผ้าไตรพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” 4. การแก้ไขปัญหาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ในระดับพื้นที่ (กข.คจ.) 5. การดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6. การขับเคลื่อนงานตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7. การเบิกจ่ายงบประมาณจัดสรรตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 8. การดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมายที่สำคัญเช่น การขับเคลื่อนการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนในการมัดหมี่ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และผ้าลายเอกลักษณ์ที่สำคัญรวมทั้งการสนับสนุนให้นำกองทุนหมุนเวียนไปต่อยอดในการดำเนินงานสำหรับกลุ่มสตรีที่มีศักยภาพ การส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ การขับเคลื่อนนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ยกตัวอย่างและนำเสนอผลสำเร็จจากจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการได้เป็นอย่างดี และการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในการประยุกต์ใช้กับพื้นที่และบริบทของการพัฒนางาน จากนั้นเวลา 13:00 น ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามสนับสนุนงานการขับเคลื่อนงานในระดับอำเภอพร้อมทั้งให้ข้อแนะนำเพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

March 10, 2022No comments
Komkrit Chinchana Inspector General to Loei

🕜 🕜 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเลย โดยมีนายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดเลย ปัจจุบันจังหวัดเลยได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและทำสัญญาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด อยู่ระหว่างการขุดปรับสภาพพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่

                  จากนั้นได้ลงพื้นที่ ณ แปลงของนางระเบียบ  เกตุพิบูล บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 6 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ และได้ให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนการต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาศูนย์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งแปลง นางระเบียบ  เกตุพิบูล นั้นได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในประเภทครัวเรือนต้นแบบ(HLM) ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ โดยมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน และปัจจุบันได้ดำเนินการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง แบบครบวงจร รายได้หลักมาจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ น้อยหน่า ปาล์มน้ำมัน เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว และเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เจ้าของแปลงยังให้ข้อมูลต่ออีกว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ และขอขอบคุณรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้โอกาส ชี้ทางให้ตนเองและครอบครัวพบกับความสุขอย่างยั่งยืน โดยตั้งใจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับคนในชุมชน ต่อไป

March 10, 2022No comments
Follow up on the performance of government inspections

 

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการงานนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา นายวิกรม เสือดี หมู่ที่ 2 บ้านมะขามแถว ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการงานนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การกำกับของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจดูความก้าวหน้าของ โคก หนอง นา พร้อมทั้งสอบถามปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ ขุดบ่อน้ำได้ตื้น เนื่องจากเจอดินเค็มที่ระยะ 1.05 เมตร ทำให้ปริมาณดินที่ขุดออกมาได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการทำโคก พัฒนาการจังหวัดได้แนะนำให้วางแผนในการขุดบ่อเพิ่มเติม และปรึกษากับผู้รับจ้างว่าทำอย่างไรถึงจะขุดได้ปริมาณดินที่เพิ่มขึ้น เพียงพอกับการใช้ประโยชน์

ลงพื้นที่บ้านนายสมศักดิ์ บุญเรือง ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบล หนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว ติดตามการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้มีการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมและต่อยอดสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน ซึ่งตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม ทำกิจกรรมได้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลง โคก หนอง นา มีการปลูกพืชแบบผสมผสานในแปลง อาทิ ปลูกข้าวในกระถาง ปลูกมัน ผักสลัด ดอกชมจัน มะนาว ผักปลัง ดอกแค กล้วย มะพร้าว สมุนไพร ในแปลงเดียว รวมถึงเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ โดยจะเปิดเพลงให้แม่ไก่ฟังตลอด ทำให้ไข่มีคุณภาพดี ผู้ตรวจราชการแนะนำให้ทำแปลงโคก หนอง นา เป็นสถานที่เรียนรู้ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาดูงาน เนื่องจากนำภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ แก้ปัญหาในการทำการเกษตร เช่นการแก้ปัญหาดินเค็ม

ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้าน นายแกละ เอี่ยวโหมด บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งตกเกณฑ์มิติรายได้ รวมทั้งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยสภาพบ้านพุพัง ทรุดโทรม ต้องได้รับการซ่อมแซ่ม เรือที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางเริ่มผุพัง ผู้ตรวจราชการให้ประสานหน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค

ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารับ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารคลองตัน PSG)โดยมีนางสุรนุช บุญจันทร์ ประธานกลุ่มให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานปัจจุบันมีหุ้นส่วน 324 หุ้น ส่งผักขายให้ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลวิชัยเวช ได้ทำโรงเรือนเก็บสินค้า เพิ่มห้องเย็นไว้ใช้เก็บผักเพื่อยืดอายุให้ผักสด ในอนาตจะขยายตลาดเพิ่ม ผู้ตรวจราชการได้สอบถามถึงปัญหา/อุปสรรคที่พบ และสิ่งที่อยากให้ช่วยขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ซึ่งปัญหาที่พบ คือขาดเงินทุนหมุนเวียนในระบบ พื้นที่ปลูกผักมีน้อยไม่เพียงพอต่อการขยายตลาด

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน

ซึ่งผู้ตรวจราชการได้กล่าวชื่นชมถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ การบริหารจัดการพื้นที่ดี โดยได้เน้นย้ำให้ทีมงานขับเคลื่อนโครงการด้วยความเอาใจใส่ วิริยะ อุตสาหะ และให้ความสำคัญกับการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

# โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood #STRONG Together

📷 ภาพ/ข่าว…ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร

March 10, 2022No comments
Artorn Pimchanok Inspector General Department of CommunityDevelopment

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร โดยมี นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงาน ติดตามงานและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อสั่งการ การปฏิบัติงานที่สำคัญ มีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้
📌การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย
– โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
– การดำเนินงานผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
– การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
– การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2565
– การขับเคลื่อน Big Data
– การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565
– โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2565
– การจัดนิทรรศการงานพัฒนาชุมชน ในการจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
– การดำเนินงานโครงการ Mobile clinic
– การจัดกิจกรรม “มหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนระดับจังหวัด”
– รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
3. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
4. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
5. การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
6. การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7. การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
8. การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลทฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”
นอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดไว้ จำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย
1. รู้เสมอกัน
2. ข้อมูลเสมอกัน
3. สนับสนุนกัน
4. แก้ปัญหาร่วมกัน

March 10, 2022No comments

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
Skip to content